Trình tạo hình thu nhỏ của Youtube

Thí dụ : https://youtu.be/eUDEdKzw0Lg

Trình tạo hình thu nhỏ của Youtube

Công cụ này sẽ giúp bạn trích xuất hình thu nhỏ từ video Youtube. Chỉ cần nhập hoặc dán URL Youtube và công cụ làm phần còn lại. Chúng tôi liệt kê tất cả các hình thu nhỏ được sử dụng trong video Youtube để bạn có thể tối ưu hóa hình thu nhỏ của mình để cải thiện vị trí cho video của bạn trong kết quả tìm kiếm (SEO) cả Youtube, mà còn trên Google và các công cụ tìm kiếm khác. Công cụ này sẽ tìm và phân tích các hình thu nhỏ được sử dụng bởi một số YouTuber và nó sẽ cải thiện những hình bạn sử dụng.

Hãy sử dụng công cụ này và so sánh việc sử dụng hình thu nhỏ trên video youtube. Thu hút thêm lưu lượng truy cập từ hình thu nhỏ phù hợp trên video youtube.